Privacyverklaring vandaagisgroen

Je privacy is voor vandaagisgroen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons, en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij vandaagisgroen allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Contactgegevens:

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met vandaagisgroen via redactie@vandaagisgroen.nl.

Statistieken en profilering:

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze blog om deze te verbeteren en relevante informatie te tonen. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies:

Onze blog gebruikt cookies, enkel voor Google Analytics. Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie wordt opgeslagen. Ze helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring en geven inzicht in het gebruik van de blog.

Google Analytics:

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze blog bij te houden. We hebben strikte afspraken met Google, waaronder het anonimiseren van IP-adressen.

Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We nemen maatregelen zoals toegangsbeveiliging met gebruikersnaam en wachtwoord, en het gebruik van beveiligde verbindingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Bij wijzigingen in onze blog passen wij ook de privacyverklaring aan. Let op de datum hierboven en kijk regelmatig voor eventuele updates.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens:

Je hebt het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben, inzage te vragen, fouten te laten corrigeren, verouderde gegevens te laten verwijderen, toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen bepaald gebruik. Neem contact op met vandaagisgroen om deze rechten uit te oefenen.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Europese Privacywet (AVG) en beschrijft hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan.